Takım Çalışması Seviyesini Değerlendirmenin Avantajları

Her küçük işletme, insan kaynağının en iyi kullanımlarını değerlendirmek zorundadır. Bazı insanlar bireysel olarak çalışmaya başlarken, diğerleri takım ortamında daha iyi performans gösterir. Bir ekibin etkin olması için ekibin her bir üyesi fikir vererek, sorumluluk paylaşarak ve diğer ekip üyelerinden gelen geri bildirimlerle çalışarak katkıda bulunmalıdır. Küçük bir işletmenin, ekibin şirketin hedeflerini karşılamadaki etkinliğini belirlemek için ekibin sonuçlarını da değerlendirmesi gerekir.

Değerlendirmeler

Takımların verimliliğini ölçmek için küçük bir işletmenin takım çabalarının sonuçlarını sürekli olarak değerlendirmesi gerekir. Ekip çalışmasını değerlendirmek için önlemler almadan önce ekibin çabalarını proje bazında ölçebilecek bir dizi kriter belirlemelisiniz. Bu kriterlerin geçerliliği, şeffaflığı, adaletli ve zamanında olması gerekir. Tüm takımları değerlendirmek için aynı kriterleri kullanarak, hangi takımların istenen seviyelerde performans gösterdiğini daha iyi değerlendirebilirsiniz.

Etkili Bir Ekip

Herhangi bir ekibin etkinliği, grubun üyelerine bağlıdır. Bu nedenle, ekip oluşturmada önemli bir kriter ekip çalışması kavramı içinde çalışmaya ve gelişmeye istekli üyeler bulmaktır. Takımın başarısına katkıda bulunacak bireysel üyelerin olması ile birlikte, etkili bir takım hedeflerini ve ekibin bu hedeflere ulaşma konusundaki sorumluluğunu net bir şekilde anlar. Ek olarak, etkili bir ekibin ekibi iyileştirmesi için tartışmalara ve eleştirilere izin veren bir sistemi vardır. Gruplar deneyimlerini öğrenebilir ve gelecekte gelişip büyümek için inceleme süreçleri uygulayabilir.

Bireylerin Önemi

Takımın her bir üyesi için belirlenmiş bir rol bulunmadığında, bir bütün olarak takım acı çekebilir. Küçük işletmeler genel olarak ekipleri bir bütün olarak değerlendirmekle birlikte, her bir üyenin oynadığı rol sonuç olarak ekibin başarısını belirlemeye yardımcı olur. Bir ekip, bireysel üyelerin görüş veya fikirlerini dile getirmelerini sağlayan bir sisteme sahip değilse, ekip kavramı başarılı olmaz. Bir ekip, fikrin eldeki proje ile ilgili herhangi bir uygulanabilirliği olup olmadığını belirlemek için bireysel üyelerin ortaya attığı fikirleri değerlendirmelidir. Bir takım üyeler dinlediğinden daha fazla konuştuğunda etkisiz hale gelir.

Liderliğin Önemi

Küçük bir işletme takım konseptini liderlik rolü olmadan uygulasa bile, takım içindeki belirli kişiler her zaman liderlik rolü üstleneceklerdir. Takım çalışmasını değerlendirirken takım içindeki liderliğin rolünü değerlendirmeli ve liderliğin takım üzerinde olumlu bir etkisi olmasını sağlamalısınız. Güçlü liderlik, ekiplere yön vererek küçük bir işletme içindeki ekipleri daha etkili hale getirmeye yardımcı olabilir.

Tavsiye

Yahoo! 'da Arka Plan Kontrolleri Nasıl Yapılır? Kimlik İsimleri
2019
Uzun Bir Satış Döngüsü ile Yakın Oran Nasıl Hesaplanır?
2019
Giden Telefonla Pazarlama Nasıl Uygulanır?
2019