Yeniden Yapılanmanın Avantajları ve Dezavantajları

Ekonomi istikrarsız hale geldiğinde, küçük işletmeler genellikle ilk önce etkileri hissederler. Benzer şekilde, yeni bir rakip veya zayıf talep gibi bir küçük işletme endüstrisindeki değişiklikler, karlarının veya verimliliğinin düşmesine neden olabilir. Bu gibi durumlarda, küçük bir işletme verimliliği artırmak veya şirketin başarısızlığını önlemek için faaliyetlerini yeniden yapılandırmaya çalışabilir. Yeniden yapılanma sürecinin hem avantajları hem de dezavantajları vardır.

Yeniden Yapılanma Hakkında

Yeniden yapılandırma, bir işletmenin organizasyonunun stratejisini veya yönünü değiştirdiği bir prosedürdür. Birçok yeniden yapılandırma vakası küçülmeyi içerir. İşletme, çalışanları işten çıkarabilir, departmanları elimine edebilir veya bazı perakende konumlarını kapatabilir. Küçültmeye çalışan işletmeler, para kazanmak için bazı işlemlerini dış kaynaklardan da alabilirler. Diğer durumlarda, yeniden yapılandırma, performansı iyileştirmek veya yeni teknolojileri dahil etmek için kurum içindeki görevlerin yeniden atanmasını veya değiştirilmesini içerebilir.

Avantajları

Eğer bir işletme yeniden yapılanma sırasında küçülürse, işletme maliyetleri düşebilir. Örneğin, işletme çalışanlarının bir kısmını işten çıkarsa, bordro masrafları daha düşük olacaktır. Aynı şekilde, dış kaynaklı işlemler genellikle kurum içi emeğe göre daha ucuzdur. Bir işletme, yeniden yapılanma sırasında yönetim katmanlarını ortadan kaldırdığında, iletişim ve karar verme sık sık iyileşir. Son olarak, yeni teknolojiler sunmak için yeniden yapılanan işletmeler artan operasyonel verimliliğin keyfini çıkarabilir. Örneğin, bir işletme bilgisayarlı bir dosyalama sistemi uygularsa kayıtlar daha doğru ve kolay erişilebilir hale gelir.

Dezavantajları

Eğer bir işletme yeniden yapılanma sırasında küçülürse, çok yetenekli çalışanları kaybedebilir. Bu işçilerin görevlerini kalan çalışanlara atamak, genellikle ek eğitim giderleri içerir. Küçülme sonrası kalan işçiler sık ​​sık işlerinde kendilerini güvensiz hissederler ve bu da düşük işçi moraline ve müşteri hizmetlerinin kötüleşmesine neden olabilir. Bir şirketin yeniden yapılandırılması yeni teknolojiyi veya çalışan sorumluluklarındaki değişiklikleri içeriyorsa, çalışanlar yeni rollerini öğrenirken verimlilik düşebilir.

Diğer Hususlar

Eğer bir işletme yeniden yapılandırılırsa, yatırımcılar şirketin geleceğini sorgulayabilir. Yalnızca birkaç yatırımcının desteklediği küçük işletmeler, güvence sağlayamazlarsa gerekli fonları kaybedebilir. Sınırlı sayıda çalışanı ile zaten faaliyet gösteren küçük işletmeler, maaş bordrosu harcamalarında önemli bir fark yaratacak kadar personeli işten çıkaramayabilir. Ayrıca, işgücünü çok fazla azaltan küçük bir işletme, kalan işçiler için fazla mesai ücretini küçültme yoluyla elde ettiğinden daha fazla harcayabilir.

Tavsiye

Perakendecilik İçin Envanter Veritabanlarının Önemi
2019
3 Karmaşık Organizasyon Yapısının Sebep Olduğu Bir Şirkette Sorunlar
2019
Olay Soruşturma ve Raporlama Politikası
2019