BT'yi Değerlendirmede Dengeli Puan Kartı Yöntemi

Dengeli puan kartı, önemli iş inisiyatiflerini bir şirketin vizyonu ve stratejisiyle uyumlu hale getirmeye yardımcı olan özel önlemleri içeren bir yönetim aracıdır. 1992'de, Robert Kaplan ve David Norton, bir müşterinin daha kapsamlı veya "dengeli bir görünümüne" olanak tanıyan müşteri, şirket içi iş süreci ve öğrenme ve büyüme perspektiflerini ekleyerek geleneksel finansal ölçümleri desteklemek için dengeli puan kartı yöntemini tanıttı. 1997 yılında, Wim Van Grembergen ve Rik Van Bruggen, kurumsal katkı, kullanıcı odaklılık, operasyonel mükemmellik ve gelecekteki yönelime odaklanarak iş dünyasında bilgi teknolojisinin kullanımına yönelik bu perspektifleri değiştirdi.

Kurumsal Katkı

Kurumsal katkı perspektifi, bir şirketin paydaşlarının BT departmanını nasıl gördüğünü dikkate alır. Dengeli puan kartının bu kadranı, BT girişimlerinin katkılarını ve bu girişimlerden elde edilen iş değerini ölçer. Örneğin, maliyet tasarrufuna odaklanan bir şirket, bir BT projesinin haklı olup olmadığını tespit etmek için yatırım getirisi gibi finansal hesaplamaları kullanabilir. Metrikleri değerlendirerek, üst yönetim ve diğer paydaşlar, şirket için en iyi görünen kararları izleyebilir ve yapabilir.

Kullanıcı oryantasyonu

Kullanıcı odaklılık perspektifi, dahili işletme kullanıcılarının BT departmanını nasıl algıladığını gösterir. Bir şirket işletme ile BT arasındaki ilişkiyi güçlendirmek isterse, BT hizmetlerinin yüksek kullanıcı memnuniyeti sağlaması sağlanmalıdır. Dengeli puan kartından alınan geri bildirimler, olumlu iç ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir ve iş kullanıcılarının BT departmanını destekleme olasılığını artırabilir. Dahili müşteri anketlerinden elde edilen ölçümler bir şirketin bunu başarmasına yardımcı olabilir.

Operasyonel mükemmellik

Dengeli puan kartının operasyonel mükemmellik perspektifi, BT yönetiminin konumundan BT'nin etkinliğini ve verimliliğini ortaya koymaktadır. BT yönetiminin, hedeflere ulaşmak için hangi süreçlerin üzerinde geliştirileceğini belirlemesine yardımcı olur. Örneğin, bir BT departmanının zamanında hizmet sunmakta başarılı olmak istediğini söyleyin. Bir şirket, ilk temas çözümleme oranları ve müşteri memnuniyeti skorları gibi bir süre boyunca ölçümleri inceleyerek, mevcut BT işlemlerinin müşteri taleplerini karşılamada yanıt verebilirliği arttırıp arttırmayacağına karar verebilir.

Gelecekteki yönelim

Geleceğe yönelik yönelim perspektifi, BT organizasyonunun bakış açısını ve BT'nin gelecekteki hedeflerine ulaşmadaki potansiyelini nasıl değerlendirdiğini değerlendirir. Öğrenme ve örgütsel büyüme gibi faktörler, BT'nin hizmetleri etkili bir şekilde sunup sunmayacağını ve sürekli olarak iyileştirilmesini belirleyebilir. Personel yönetimi etkinliği, çalışan memnuniyeti ve ortaya çıkan teknoloji araştırması bu kadranın ölçülebilir yönlerinden bazılarıdır. Örneğin, bir şirket gelecekte rekabet edebileceklerini belirlemek için rakiplerine göre yeni teknolojilerin araştırılmasına adanmış BT bütçesinin yüzdesini izleyebilir.

Tavsiye

Fotoğrafçılar için Fuar Standları için Fikirler
2019
EBay için Toplu Öğeler Nasıl Alabilirsiniz
2019
Bir Şirket, Gecikmiş Borç Varlığında Varlık Alabilir mi?
2019