Bir Organizasyonda Karşılaştığınız En İyi İK Uygulamaları

İnsan kaynakları uygulamaları bir şirketin başarısında kritik bir rol oynamaktadır. Çalışan memnuniyetini teşvik eden, şirketin parasını koruyan ve sizi endüstrideki değişikliklerden haberdar edecek uygulamalar geliştirmek insan kaynakları departmanının başarısı için hayati öneme sahiptir. En iyi insan kaynakları uygulamalarını uygulamak, şirketinizin önünüzdeki zorluklara karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Stratejik Planlama

İnsan kaynakları departmanları, şirketteki ve sektördeki değişikliklerin ve trendlerin farkında değilse, şirketlerinin değişen ihtiyaçlarını başarıyla karşılayamazlar. İK liderlerinin yöneticilerle hem resmi hem de resmi olmayan açık bir iletişim kanalı oluşturması önemlidir. Bir dış kaynak çözümleri sağlayıcısı olan ADP, insan kaynakları yöneticilerinin aktif bir rol oynadığı kuruluşların İK işlevinde% 15 daha yüksek memnuniyet düzeyi yaşadığını belirtiyor. Şirketin stratejik planına aşinalık, personelin öngörülen gereklilikleri yerine getirme, sağlık sigortası maliyetlerini ve diğer faydaları maliyet kontrolünü yönetme veya çeşitlilik sorunlarını ele alma konusunda nasıl sağlayacağınızı ayrıntılandıran bir insan kaynakları planı oluşturmak için çok önemlidir.

Eğitim

Eğitim, çalışanlarınızın başarılı olma becerilerine ve yeteneklerine sahip olmalarını sağlamada önemli bir bileşendir. Teknolojideki hızlı gelişmeler, çalışan becerilerini hızla eski hale getirir. Eğitim pahalı olsa da, şirketinizin pazar taleplerini karşılamasını ve diğer firmalarla başarılı bir şekilde rekabet etmesini sağlamanın en iyi yolu kapsamlı ve sürekli bir eğitim programıdır. Eğitim aynı zamanda İK çalışanlarınızın mesleki büyüme ve gelişiminin önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları eğilimleri, endüstri değişiklikleri ve yeni sistemler hakkında ne kadar çok şey öğrenirse, şirketiniz de kaliteli çalışanları cezbetmek ve o kadar iyi tutmak olacaktır.

Dış Kaynak

İnsan kaynakları departmanına olan talep arttığında, hedeflere ulaşmak ve uzun vadeli planlamaya odaklanmak zor olabilir. İK'nın, çalışanların zamanını etkileyen ve kurum içinde yapılması gerekmeyen çeşitli yönlerini dış kaynak olarak değerlendirmeyi düşünün. Bersin ve Associates, dış kaynak kullanımının, insan kaynakları departmanının, işletme yöneticilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çözümler geliştirmek veya iş ilişkileri kurmak gibi yalnızca şirket içi ele alınabilecek şeylere odaklanmasına izin verdiğine dikkat çekiyor. Dış kaynak kullanılabilecek fonksiyonlar arasında bordro, işe alım, sosyal haklar yönetimi ve eğitim sayılabilir.

Çalışan Geribildirim ve Değerlendirme

Çalışanlara geri bildirimde bulunmak yöneticiler için rahatsız edici olabilir. Çalışanların zorunlu inceleme zamanında ne kadar iyi performans gösterdiklerini bilmesini sağlayan bir yönetici ile karşılaşmak olağandışı değildir. Bir başarısızlık listesiyle karşılaşmak, çalışanları motive etmenin en iyi yolu olmasa da, yöneticiler, çalışanlarla olan günlük diyaloglarının geri bildiriminin nasıl yapıldığını anlayamayabilir. Çalışanlar ile etkili iletişimi kapsayan, çalışanlara nasıl mentorluk yapılacağını açıklayan ve övgünün ve ödüllerin önemini tartışan bir İK eğitim programı şirketinizin çalışan tutma oranlarını artırmasına yardımcı olabilir.

Tavsiye

Çalışan Motivasyonunu İzlemenin Avantajları
2019
Doğrudan Posta Reklamcılığı için Yatırım Getirisi Ölçümü
2019
Pazarlama ve Satış Aracılarının Avantajları ve Dezavantajları
2019