Bir Sahada Zorla Saha Analizi Nasıl Çalışır?

1951 klasiğindeki "Sosyal Bilimlerde Alan Teorisi" adlı Kurt Lewin, kuvvet alanı analizi kavramını ortaya koydu. Onlarca yıl sonra, yöneticiler hala bu aracı çalışanların hareketlerini yürüten ve istenmeyen davranışları ortadan kaldıran güçleri anlamak için kullanıyor. Gücü, sadeliği ve doğasında var olan mantığı nedeniyle, yöneticiler daha güçlü çalışma grupları oluşturmak ve kurumsal performansı geliştirmek için güç alanı analizini kullanabilir.

Kuvvet Alanı Analizi İlkeleri

Kuvvet alanı analizi, karşı kuvvetler ilkesiyle çalışır. Bazı kuvvetler davranışı sürerken, diğer kuvvetler onu kısıtlar. Muhalif güçlerin kümülatif gücü davranışsal sonuçları belirler. Bu güçlerin göreceli gücünü değiştirerek, yönetici arzu edilen çalışan davranışlarını yakalayabilir ve performansa yönelik engelleri kaldırabilir.

Sürüş ve Sınırlama Kuvvetleri

İtici güçler davranışları istenen yönde zorlar. İçsel veya dışsal olabilirler ve motivasyon, organizasyonel ödüller veya patronların ve iş arkadaşlarının onayını kazanma isteği gibi faktörleri içerebilirler. Kısıtlayıcı kuvvetler istenen davranışların önünde durmaktadır. Ayrıca, motivasyon eksikliği, iş performansına müdahale eden süreçler veya prosedürler, eğitim eksikliği veya aile sorumlulukları gibi kişisel konular gibi iç ve dış faktörleri içerebilir. Her türlü durumda, çoklu sürüş ve yasaklama kuvveti tipik olarak birbirine karşıdır. Her iki taraftaki kümülatif kuvvetlerin nispi gücü, davranışı belirler.

Davranışı Anlamak

Sürüş ve kısıtlama kuvvetlerinin analizi yöneticinin bir çalışanın davranışını etkileyen faktörleri anlamasını sağlar. Örneğin, bir çalışan çok fazla hatayla çalışma yapabilir. Aşağıdaki itici güçler tespit edilebilir: ekonomik belirsizlik nedeniyle işin sürdürülmesi, terfi etme isteği ve çalışma arkadaşlarının ekibin katkıda bulunan bir üyesi olarak tanınması. Sınırlayıcı güçler yetersiz eğitim ve çok ağır bir iş yükü içerebilir.

Çalışan Davranışını Değiştirme

Davranış değişikliğini sağlamak için, sürüş ve kısıtlama kuvvetleri “donmamış” olmalı, davranışlar istenen yönde değiştirilmeli ve istenen davranışın devam etmesini sağlamak için kuvvetler “donmuş” olmalıdır. Yukarıdaki durumda, yönetici ek bir eğitim sunarak “çözülme” ve kısıtlama kuvvetlerini azaltabilir. Bu, daha az çalışan hatasıyla sonuçlanacaktır. Yönetici, gerektiğinde sürekli eğitim sağlayarak ve iş yükünü yönetilebilir bir seviyeye indirerek sınırlama kuvvetlerini “yeniden donatabilir”.

Kuvvet Alanı Analizini Kullanmaya İlişkin İpuçları

Davranışın değişmesi için, tüm itici kuvvetlerin toplam kuvveti, tüm kısıtlayıcı kuvvetlerin toplam kuvvetinden daha büyük olmalıdır. Değişim, itici kuvvetleri artırarak veya kısıtlayıcıları azaltarak başarılabilir. Belirli bir gücün gücünü değiştirmek mümkün değilse, yönetici bir diğerini değiştirmeye konsantre olabilir. Kısıtlama kuvvetlerini azaltmak genellikle artan itici kuvvetlerden daha etkilidir.

Tavsiye

Bir CSV Dosyasını Yahoo Mail'e Alma
2019
İş Teknolojisi Nedir?
2019
Çocuk İşçiliğini Düzenleyen Kanun
2019