Serbest Meslek İçin Bilanço Nasıl Yapılır

Finansal tablolar, son kullanıcılara bir işletmenin finansal koşullarını verimli ve etkili bir şekilde iletmek için kullanılan belgelerdir. Dört temel finansal tablo mevcuttur: bilanço, gelir tablosu, nakit akışı tablosu ve birikmiş karlar. Bunlardan, bilanço, bir işletmenin finansal koşullarını, belirli bir zaman diliminde bu şartlardaki değişikliklerden ziyade, belirli bir zamanda belirli bir noktada listeleyip tanımlamasında göze çarpmaktadır.

Bilanço ve Taban Sahipliği

Bilançolar bir işletmenin ekonomik kaynaklarını ve ekonomik yükümlülüklerini belirli bir zamanda listeler ve tarif eder. Örneğin, bir mal sahibinin bilançosu, 1 Aralık 2012 tarihine sahipse, o bilanço, mal sahibinin o tarihin sonundaki kaynaklarını ve yükümlülüklerini açıklar. Bilanço hazırlamak, bilançoda hangi hesapların listelenmesi ve küçük kozmetik farklılıklar dışında, farklı organizasyonlar için pek de farklı değildir. Örneğin, bir şahıs mal sahibinin özkaynakları varken bir şirketin özkaynakları vardır.

Varlıklar

Varlıklar, tek mal sahibinin şirketi kurmak, kurmak ve işletmek için kullandığı tüm ekonomik kaynakları içerir. Bir yıldan az sürmesi beklenen kaynaklara cari varlıklar, daha uzun sürmesi beklenen kaynaklara sabit varlıklar denir. Mevcut varlıklara örnek olarak nakit ve alacaklar, sabit varlıklara örnek olarak ekipman ve mülkler verilebilir. Bilançolar mevcut varlıkları sabit varlıklar öncesi listeler ve okuma kolaylığı için bu kategorilere ayırırlar. Varlıkların toplamı, tüm durumlarda yükümlülüklerin ve özkaynakların toplamına eşittir.

Yükümlülükler

Yükümlülüklerin tümü, işletme sahiplerinin ve yatırımcıların dışındaki varlıklara borçludur. Varlıklara benzer şekilde, borçlar da cari ve sabit borçlara ayrılabilir ve aynı muhakeme kullanılarak ayrılabilir. Mevcut borçların örnekleri arasında kısa vadeli borçlar ve borçlar yer alırken, uzun vadeli borçlar sabit borçlara bir örnektir. Yükümlülüklerin toplamı her zaman varlıkların toplamından daha küçüktür, çünkü bir işletmenin tüm başlangıç ​​kaynaklarını ödünç alması imkansızdır. Bunun yerine, varlıkların toplamının borçların ve özkaynakların toplamına eşit olduğu her zaman doğrudur.

Sahiplik Özeti

Eşitlik, işletmenin sahiplerine veya yatırımcılarına borçlu olduğu tüm ekonomik yükümlülüklerdir. İş sahibinin kaynaklarının bir kısmı olarak, tek mal sahibinin diğer kuruluşlara borçlar yoluyla edinilmek yerine dürüstçe sahip olduğu düşünülebilir. Eşitlik sahipleri için, çoğu işletme için aynı bölüme kıyasla çok daha basit olması nedeniyle eşitlik olağan değildir. Birçok tek mal sahibi, özkaynaklar altında listelenen tek bir hesaba sahip olmakla birlikte, işletme içindeki kişisel yatırımlarının değerini ve işletme işletmesi sırasında yapılan yatırımın değerini değiştiren bir değere sahiptir.

Tavsiye

Microsoft PowerPoint için Makro İşlevleri
2019
Bir Sole Sahibinin Toplam Üç Aylık Stopajı Nasıl Hesaplanır?
2019
Kâr Amacı Gütmeyen E-Bültenler İçin Fikirler
2019