İK Portföy Kontrol Listesi

İnsan kaynakları departmanı veya İK, bir kuruluşun çalışanları için politika ve prosedürleri yönetme konusunda geniş sorumluluklara sahiptir. İK için bir program ve hizmet portföyü oluşturmak önemlidir, çünkü şirketin daha geniş bir işe alım, eğitim ve işe alma stratejisi oluşturmasına yardımcı olur.

İş Gücü Planlama ve İşe Alma

Kuruluşun işgücü ihtiyaçlarını planlama, çoğu İK uzmanının en büyük endişesidir. Kurumun hedeflerine katkıda bulunmaya istekli, iyi eğitimli, üretken ve istekli nitelikli çalışanlarla işe alım yapılması birinci önceliğe sahiptir. Aynı zamanda İK, sadece ırk, cinsiyet ve sosyoekonomik arka plan açısından değil, aynı zamanda beceri seti, eğitim seviyesi ve eğitim açısından da farklı bir iş gücü yaratmalıdır. Birçok farklı geçmişe sahip çalışanın olması, kuruluşun, tüm çalışanlarının hedeflerine ulaşmadaki güçlü yanlarından yararlanmalarını sağlayabilir.

Ücretlendirme ve Yararları

Ücretlendirme veya parasal tazminat ve faydalar, İK portföyünün geleneksel olarak bu departmanla ilişkili olduğu alanlardır. Bununla birlikte, kuruluşlar büyüdükçe ve geliştikçe İK, çalışanlara babalık izni, istisnai iş performansı, stok seçenekleri veya yatırım fırsatları ve mesleki gelişim programlarına erişim gibi yenilikçi seçenekler sunmak için sosyal yardım programını genişletebilir. İK, çalışanların maaşlarını işleme ve herkese adil miktarda hastalık izni ve tatil zamanı tahsis edilmesini sağlama sorumluluğunu üstlenirken, ücretlendirmeyi, kurumun en iyi uygulamalarına uyarlama konusunda güçlü bir odaklanma da sağlayabilir.

Organizasyonel Gelişim

İK, çalışanlara eğitim ve mesleki gelişim sağlayarak organizasyonel gelişimde önemli bir rol oynamaktadır. Eğitim programları normalde evde verilmektedir ve personelin şirket politikaları, yeni teknolojinin uygulanması veya izin isteme süreçleri konusunda eğitilmesidir. Mesleki gelişim ise bireysel çalışanlara göre daha özel hale getirilmiştir. Burada İK performans değerlendirmeleri, saha dışı eğitime ve konferanslara erişimin yanı sıra kariyer planlama ve geliştirme hizmetlerini sağlar.

Çalışan Destek Hizmetleri

Çalışanlar, İK'yı personel ve yönetim arasında tarafsız bir bölge olarak görmelidir. Çalışanların işyerinde ayrımcılık, süpervizörlerle iş ilişkileri, iş-yaşam dengesi sorunları veya diğer mesleğe özgü konular hakkında endişeleri varsa, İK bu sorunların çözümü için sağlam bir kurul sağlayabilir. Bu anlamda İK, çalışanlara destek hizmeti sağlamada önemli bir işleve sahiptir. Kuruluşun nihai hedefi, çalışanları mutlu ve üretken tutmaktır. Çalışanların sorunları ile başa çıkmalarına yardımcı olabilecek diğer kurumlara veya insanlara destek hizmetleri ve bağlantılar sağlamak İK portföyünde çok önemlidir.

Tavsiye

Bluetooth Kulaklık Nasıl Çalışır?
2019
Örgütlerde Çeşitliliği Teşvik Etme Faaliyetleri
2019
Dokunmatik Ekran Teknolojisinin Yararları
2019