İK Eğitim Amaçları

İnsan kaynakları departmanının kilit rollerinden biri, işgücünü güvenli, üretken ve şirketin faaliyetleri ve çıkarlarına dahil etmek. İK eğitim hedefleri, çalışanları ve yöneticileri ilgili prosedürler hakkında eğiterek bu rolü desteklemektedir. Eğitim hedefleri, kurumun neye ulaşması gerektiğine ve çalışanların şirket hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olacağına odaklanır. İşin türüne ve şirketin karşılaştığı özel zorluklara bağlı olarak, geniş bir olası İK eğitimi hedefi vardır. Bununla birlikte, bazıları neredeyse her organizasyonda önemlidir.

Sağlık ve güvenlik

Her işverenin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlama görevi vardır. Her çalışanın kendisini ve etrafındakileri koruma görevi vardır. Sağlık ve güvenlik, küçük ve orta ölçekli işletmelerde İK fonksiyonunun bir parçası olarak dahil edilen bir alandır. Büyük kuruluşlarda, özel bir sağlık ve güvenlik departmanı olabilir. Yöneticiler, risk değerlendirmeleri ve bunları düzenli olarak ve doğru şekilde üstlenmenin önemi konusunda eğitilmeli ve gerekli tüm eylemleri hızla uygulamalıdır. Bu görevin ihmal edilmesi, yaralanma, hastalık, ölüm ve şirkete karşı yasal işlem yapılmasına neden olabilir. Bunların hepsi, şirketin geleceğini riske atabilecek önemli finansal maliyetlere sahiptir. Tüm personelin sağlık ve güvenlik konularından ve şirket politikalarından haberdar edilmesi gerektiğinden, bu her şirket için devam eden önemli bir eğitim hedefidir.

Eşitlik ve Çeşitlilik

Şirketler, tüm personelin eşitliklerle ilgili temel yasal gerekliliklerden haberdar olmalarını ve çeşitliliğin yararlarını anlamalarını sağlayarak yasadışı davranışlardan ve olası davalardan kaçınırlar. Eşitlik eğitimi, yöneticileri yasal yapı içinde çalışmaya ve işe alımda ve personele nasıl davrandıklarında ayrımcılığa maruz kalmamalarını sağlar. Farklı iş gücü, çeşitli beceriler ve fikirler içeren bir şirkete birçok avantaj sağlar. Ancak, herkesin birlikte çalışma isteği ile etkili bir şekilde iletişim kurabilmesi önemlidir. Çeşitlilikteki İK eğitimi, çalışanların çalışma ilişkilerinden en iyi şekilde yararlanmasına yardımcı olabilir ve işletmenin müşterileriyle ve daha geniş topluluklarla nasıl etkileşime girdiğiyle ilgili yeni görüşler geliştirebilir.

Personel Yönetimi

Personeli etkin bir şekilde yönetebilmek her yönetici için çok önemlidir. Bu, işe alım kampanyalarının nasıl yürütüleceğini ve doğru insanları nasıl seçeceğini içerir; onları denetleyin ve performanslarını en üst düzeye çıkarın; iyi çalışan ilişkilerini sürdürmek; ve ekipler oluşturun. Karmaşık konular bir İK yöneticisine verilebilirken, günlük personel yönetimi, hat yöneticilerinin sorumluluğundadır. Genellikle yöneticiler, kendi alanlarında uzmanlığa sahip ancak iş yönetimi yasası, İK politikaları veya insanları yönetmekle ilgili iyi uygulamalar hakkında çok az bilgi sahibi olarak görevlerine terfi ettirilirler. Bu, yetkili personel yönetimini İK eğitim programları için kilit bir amaç haline getirmektedir.

Hassas Yetenek

İşle ilgili becerilerde sürekli eğitim esastır ve şirket eğitim programlarında önceliklidir. Ancak, genellikle arka koltukta oturan yumuşak beceriler de aynı derecede önemli olabilir. Zaman yönetimi, takım liderliği ve iletişim becerileri, özellikle ön müşteri ilişkilerinin olduğu yerlerde, birçok rol türü için hayati öneme sahiptir. Güven oluşturma ve iddialılık eğitimi gibi kişisel gelişim becerileri, bireylerin kişisel yaşamlarında ve işte kendilerini güçlendirmiş hissetmelerine yardımcı olur. Sonuç olarak, meslektaşlarıyla daha iyi iletişim kurabiliyorlar, bu da işlerinde daha etkili olmalarını sağlıyor.

Tavsiye

Foursquare için Nasıl Takip Edilir
2019
Facebook'ta İşletme Sayfasını Yönetme
2019
Pazarlama Büyümesi İçin Fikirler
2019