Küreselleşmede İK Trendleri

Küreselleşme, işletmelerin insan kaynakları stratejilerini yeniden düşünmelerine neden oluyor. Kuruluşlar artık dünyanın her yerinden çalışanları işe alabilir ve daha sonra coğrafi ve kültürel sınırlar boyunca ürün ve hizmetler satabilirler. Küreselleşmenin İK üzerindeki etkileri işyerinde bir takım eğilimler başlattı.

Uluslararası İşe Alma ve Ekip Kurma

Küreselleşme, işletmelerin dünyanın her yerinden çalışanları işe almalarını ve işe almalarını sağlar. Bu, özellikle birkaç kişiden fazlasına sahip olamayacak olmasına rağmen, bu yetenek yerel olarak yaşamamış olsa bile, mevcut pozisyonlarını en iyi yetenekle doldurabilen küçük işletmelere çekici geliyor. Uluslararası işe alım ve işe alım konusundaki İK eğilimi, organizasyona çeşitlilik getirmeye odaklanmıştır ve yurtdışından gelen çalışanların, işin diğer alanlarının yanı sıra müşteri hizmetleri, pazarlama ve satış konusunda benzersiz bakış açıları sağlayabileceğini kabul etmektedir.

Fayda ve Tazminatta Aşamalı Yaklaşımlar

Farklı bir başvuru havuzundan yurtdışına alım eğilimine benzer şekilde çalışanlara fayda ve tazminat sağlama konusunda ilerici bir yaklaşımdır. Federal yasalar asgari ücret ve temel çalışan sosyal haklarını zorunlu kılar, ancak küreselleşme, işletme sahiplerine ve yöneticilerine çalışanlarını hem standart bir politika hem de çok çalışmanın ödülü olarak ödüllendirme konusunda yeni fikirler getirdi. ABD’deki bazı işletmeler, ipuçlarını yurtdışından alarak, şimdi çalışanlarına babalık izni, uzatılmış tatil zamanı, evden çalışma programları ve esnek çocuk bakımı seçenekleri sunuyor. Bu tazminat yaklaşımları, çalışanların çalışmalarını kişisel yaşamlarıyla dengelemelerine olanak sağlar ve çalışanlar arasında mutluluğu ve verimliliği arttırmayı amaçlar.

Sosyal Medyaya Giriş

Sosyal medya ve mobil teknolojiler İK küreselleşmesinde sıcak bir trend. Sosyal ve mobil teknoloji, İK'nın çalışanlarla daha kolay ve hızlı iletişim kurarak hizmetlerini genişletmesini sağlar. Ofis sert hava koşullarında kapalı kalacaksa, örneğin İK, çalışanların telefon ağacını kullanmak yerine bilmelerini sağlamak için sosyal medya mesajları gönderebilir. Sosyal ve mobil teknoloji aynı zamanda, teknolojiye meraklı ve iş yapmanın yeni yollarını benimsemeye istekli çalışanlarla iş sağlayarak İK'nın şirketin değerini artırmasına yardımcı olur.

Profesyönel geliştirme

Mesleki gelişim eğitim programları da küresel ücretlendirme yaklaşımlarına cevap olarak bir eğilim olarak ortaya çıkmıştır. Mesleki gelişim çalışanlara kuruluşun günlük rutini dışında büyüme fırsatları sunma ile ilgilidir. Örneğin, İK, çalışanları küresel sosyal medya kampanyalarında kullanmak üzere BT becerilerini geliştirmek için eğitim seminerlerine gönderebilir veya yurtdışında yaşayan müşterilerle iletişim kurma yeteneklerini artırmak için müşteri hizmetleri personeli dil kurslarına gönderilebilir. Bu tür mesleki gelişim programları çalışanların motive olmasını ve ödüllendirilmesini sağlar ve bu çalışanların öğrendiği yeni beceriler şirket içinde doğrudan kullanıma sunulur.

Tavsiye

Hacker'ları Craigslist Hesabımdan Uzak Tutmak
2019
Kurumsal Kurumsal İletişim Stratejisi
2019
S-Corp’da Yüzde 50 Hissedar Olmanın Etkileri
2019