Bakım Personeli Eğitiminde İnsan Faktörleri

Bakım personeli için eğitim, ekipmanın muayenesi, teşhisi ve onarımı dahil sadece teknik prosedürleri değil aynı zamanda insan faktörlerini de kapsamalıdır. Bakım personeli için eğitim yapan insan faktörleri konusundaki konular, güvenliği sağlamak için insan hatalarından kaçınmaya odaklanır ve sosyal psikoloji, insan performansı ve kısıtlamaları, stres, yorgunluk, yorgunluk, madde kötüye kullanımı, fiziksel dikkat dağıtıcı ve ekip oluşturmayı içerir. Genel bakım ve onarım işçileri, güvenliği sağlamak ve üretkenliği sağlamak için ekipmanın insani yönlerini kabul etmelidir.

İnsan Hatasını Anlamak

Bakım personeli eğitimi, genellikle katılımcıların ortak insan hatalarının doğasını anlamalarını sağlayan dersler içerir. Buna gönül rahatlığı, iyi karar vermemekten ve belirli bir sektörde hatalara yol açan faktörler dahildir. Bir hatalar zinciri tipik olarak, planlara uymama, belgelenmemiş prosedürler, prosedürlerden ayrılma ve kuralların ihlali gibi operasyonel ipuçlarının yanı sıra zayıf iletişim, belirsiz yönler, çözülmemiş sorunlar ve karışıklık gibi insan ipuçlarından oluşur. Hepsi hata oluşumlarına katkıda bulunabilir. Yorgunluk ve fazla çalışma da hataları etkiler. İnsan hatalarının nasıl meydana gelebileceğinin farkında olmak, bakım çalışanlarının ekipmanları, makineleri ve binaları daha etkin bir şekilde bakımını yapma ve onarmaya yardımcı olur. Elektrik, su tesisatı veya iklimlendirme ve ısıtma sistemleri üzerinde çalışıp çalışmadıkları, güvenlik hususları.

Verimli Bir Çalışma Ortamının Korunması

İşle ilgili hataları önlemek için, bakım personelinin eğitimi tipik olarak güvenli, üretken bir fiziksel ortamın nasıl oluşturulacağını açıklar ve ayrıca bakım görevlerini gerçekleştirirken dikkat dağılmalarını ve kesintileri en aza indirme ihtiyacını vurgular. Konular gürültüyü, dumanları ve aşırı sıcaklıkları asgariye indirmeye olan ihtiyacı içerir. Eğitim aynı zamanda katılımcıların güvenliği sağlamak için planları nasıl inceleyecekleri, sorunların giderileceği ve kontrol edilebileceği ve kılavuzların onarımı konusunda rehberlik eder. Çalışanlar görevleri tamamlamak için uygun prosedürleri bildiğinde, insan faktörleriyle ilgili hatalar azalır.

Etkili Ekip Kurma

Bakım işçileri genellikle ekipman üzerinde çalışır ve düzgün çalışmasını sağlamak için rutin önleyici bakım yapar. Ayrıca, işlerin sorunsuz yürüdüğünden emin olmak için ekipman kullanıcıları ve tedarikçileriyle etkileşime girmeleri gerekir, bu nedenle bakım personeli eğitimi, insan etkileşimlerinin iyileştirilmesine de önem verir. Bu, açık yazılı ve sözlü iletişimin, güncel prosedürel bilgilerin ve yüksek mesleki davranış standartlarının önemini vurgulamaktadır. Eğitim, öğretim ve rol yapma faaliyetlerini dahil ederek, bakım personelinin profesyonellik, dürüstlük ve kişisel sorumluluk için protokoller kullanarak pratik yapma fırsatları sağlar. Bu, fabrikalar, hastaneler, mağazalar ve ofisler gibi yerlerde ekipman ve makine bakım ve onarımı yapanlar için verimlilik, güvenlik ve çalışanların moralini arttırmaktadır.

Yönetişim sağlamak

Bakım personeli için lisans gereklilikleri duruma ve işleve göre değişir. İşçilerin tesisat, elektrik veya ısıtma işleri gibi karmaşık işler için lisans almaları gerekebilir. Diğer güvenlik gereksinimleri, insan hatalarını önlemek için tasarlanmış sağlam politikalar ve prosedürler belirleyerek belirlenir. Savunma Bakanlığı, örgütsel etkiler, güvenli olmayan denetim, tehlikeler ve başarısızlıklar gibi politikalardaki deliklerin, eğitim ve hafifletici eylemlerle engellenmediği takdirde yenilmez sorunlara neden olabileceğini açıklamak için İsviçre peyniri modelini geliştirdi. Çalışanlar kursları tamamladığında, denetçiler katılımcının yazılı bir sınavı tamamlamasının ve işe uygun davranışın sonucunu değerlendirerek başarıyı ölçer. Diğer faaliyetler, bakım çalışanlarının kurallara uymasını ve insan faktörü hatalarını en aza indirmesini sağlamak için düzenli denetimler içermektedir. Bu, kontrol listelerini, çalışmaların meslektaş incelemesini ve onarım işçisi çıktısının sistematik olarak incelenmesini içerebilir. Devam eden yönetişim işyerinde hataları azaltmaya yardımcı olur.

Tavsiye

Kurumsal Takım İsimleri için Fikirler
2019
CPM Matrisi Nasıl Yorumlanır?
2019
Mozilla Firefox'ta Önbellek Dosyası Nasıl Bulunur?
2019