Sigorta Kapsamı ve Telif Hakkı İhlali

Küçük işletmenizin olası telif hakkı ihlali tehditlerinden korunmasına yardımcı olabilecek çeşitli sigorta poliçeleri bulunmaktadır. Belirli bir politikayı satın almaya çalışmadan önce, işletmenizin genel sorumluluk politikasını kontrol etmelisiniz, çünkü telif hakkı ihlali için bir tür kapsam sağlayabilir. Ek olarak, başka bir poliçe satın almadan önce, hangi tür teminatın gereksinimlerinize en uygun olacağını belirlemek için sigorta acentenizle ve avukatınızla görüşmelisiniz.

Telif hakkı ihlali

Telif hakkı sahipleri, bir eserin kopyalarını alma hakkı, işi dağıtma hakkı, türev eser hazırlama hakkı ve eserin kamuya açık sergileme veya yürütme hakkı dahil olmak üzere birçok özel haklara sahiptir. Birisi bu haklardan birinden yararlanırsa, telif hakkı ihlallerinden sorumlu olabilir. Hak ihlali davranışının niteliğine ve sömürülen işin türüne bağlı olarak, telif hakkı ihlali zararları değişecektir.

cezalar

Telif hakkı ihlali için verilen cezalar, çok ciddi kasıtlı ihlaller için hapis cezasından, daha az ağır ihlaller için mali cezalara kadar değişebilir. Telif hakkı alınmış materyal ABD Telif Hakkı Bürosu'na tescil edilmişse, yasal zararlar, avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları için dava açmak mümkündür. Yasal zarar, ihlal başına 250.000 ABD Doları kadar yüksek olabilir.

Sigorta kapsamı

Sigorta kapsamı poliçeleri, bir işi telif hakkı ihlaliyle karşı karşıya kaldıklarında korumaya yardımcı olur. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere potansiyel sorumluluğa yol açabilecek birçok farklı eylem vardır: telif hakkı yönetimi bilgilerini kaldırmak, kasıtlı olarak ihlali kolaylaştırmak, materyalleri kullanılabilir hale getirerek telif hakkı ihlaline katkıda bulunmak ve maddi çıkarlarla açıkça telif hakkı ihlaline katkıda bulunmak. Telif hakkı ihlali sigortası poliçesi, telif hakkı ihlaliyle suçlanırsanız size yasal bir savunma avukatı sağlayacaktır ve sigorta kapsamınız geçerliyse savunmanın tüm masraflarını üstlenir.

Kapsama Uygulanması

Telif hakkı ihlaliyle ilgili olası talepleri öğrenir öğrenmez, sigorta acentenize başvurmalısınız. Sigorta talebini zamanında yapmamak, haklarınızdan feragat etmekle sonuçlanabilir. Telif hakkı ihlali için sigorta kapsamı talebiniz reddedilirse, poliçenizin uygulanabilir olup olmadığını belirlemek için sigorta kapsamı konusunda uzmanlaşmış bir avukat tutmayı düşünün.

Tavsiye

Fotoğrafçılar için Fuar Standları için Fikirler
2019
EBay için Toplu Öğeler Nasıl Alabilirsiniz
2019
Bir Şirket, Gecikmiş Borç Varlığında Varlık Alabilir mi?
2019