Hayat Sigortası Organizasyon Yapısı

Hayat sigortası şirketleri, öldükten sonra geride kalanlar için güvenlik sağlamak için herkesin kullanabileceği hayati bir kaynağı temsil eder. Hayat sigortası şirketlerinin bireylerin güvence altına alınmasına yardımcı olmak için kullanabilecekleri iki temel organizasyon yapısı vardır. En iyisi, kuruluşun büyüklüğüne, bulunduğu yere, hizmet verdiği hedef pazara ve sahibinin kişisel tercihine bağlı olacaktır.

Karşılıklı Organizasyonu Tanımlamak

Karşılıklı organizasyonu kullanan hayat sigortası şirketleri poliçe sahiplerine aittir. Bunun anlamı, şirketin halka açık olarak işlem görmesi yerine, hissedar olarak hareket eden ve bunun gibi aynı haklara sahip olan politika sahipleridir. Sonuç olarak, kâr paylaşımının en pratik yolu, şirketin beyan etmesi gereken temettülerden kaynaklanmaktadır.

Karşılıklı Organizasyonun Yararları

Bir hayat sigortası şirketi karşılıklı örgütlenmeyi kullandığında, poliçe sahipleri için kesin avantajlar vardır. Şirket yalnızca politika sahiplerine cevap vermek zorunda olduğu için, şirket çıkarlarının müşterilerin tercihleriyle daha fazla uyumlu olduğu anlamına gelir. Bu aynı zamanda yöneticilerin sorumluluğunun kapsamını da sınırlandırmakta, işlerini daha kolay ve daha odaklanmış hale getirmektedir. Ancak, halka açık bir şekilde işlem görmeden şirketin büyümesinin tek yolu daha fazla politika satmaktır.

Stok Organizasyonunu Tanımlamak

Hisse senedi organizasyonunu kullanan hayat sigortası şirketleri halka açık birimler haline gelir. Bu, politika sahiplerinin doğrudan ikincil piyasadan satın almadıkları sürece şirketteki hiçbir hisseye sahip olmadıkları anlamına gelir. Bu, polisi olmayan kişilerin de aynı şeyi yaparak hissedar olabileceği anlamına geliyor. Bazı durumlarda, satın alınan politikalar temettü ödemesini teşkil edebilirken, bu yapı altında sadece pay sahiplerine ödeme yapmak çok daha yaygındır.

Stok Organizasyonunun Faydaları

Stok organizasyonu altında, politika sahipleri her zaman hissedarlara ikinci sırada gelir. Her iki insan grubuna farklı seviyelerde hitap etmesine rağmen şirket, büyümek ve daha fazla finansman seçeneği keşfetmek için daha fazla esneklik gibi başka avantajlardan yararlanıyor. Daha fazla poliçe satmanın büyümesine ek olarak, uzun vadede kurum için daha avantajlı olabilecek daha fazla hisse senedi ihraç ederek de hisse senedi sigorta şirketleri de büyüyebilir.

İç yönetim

Hayat sigortası şirketinin iç yapısı tipik olarak bir yönetici, büro personeli ve temsilcilerden oluşacaktır, ancak rolleri kullanılan örgütsel yapıya göre biraz farklıdır. Ana fark, karşılıklı organizasyonda, yöneticinin şirketin politika sahiplerine kesin olarak cevap vermesi, hisse senedi organizasyonu altında ise yöneticinin de şirketin hissedarlarına cevap vermesi gerektiğidir.

Tavsiye

İnternet İndirme Yöneticisinin Hızı Nasıl Artırılır?
2019
Windows XP'de Bekleme Nasıl Açılır
2019
Bir Melek Yatırımcı İşletmenize Yardımcı Olabilir mi?
2019