Bir Şirkette Kimler Atanıyor?

Yönetim kurulu bir şirketin yönünü kontrol eder. Üyeler, onları işe alma ve işten çıkarma yetkisine sahip olan şirketin hissedarlarına karşı sorumludurlar. Bazı durumlarda, kurumun tüzükleri yeni yönetim kurulu üyelerini atamak için özel kurallara sahiptir. Bazı şirketlerde, kurulun seçtiği ve yönetim kurulundan sorumlu bir yönetim kurulu başkanı da vardır.

Eşitlik ve Kurul

Bir şirketteki hissedarlar esasen şirkete, sahip oldukları hisse miktarıyla orantılı olarak sahiplenir. Yönetim kuruluna kimin girdiğini ve çıkarlarını temsil ettiğini kontrol ederek bu gücü kullanabilirler. Şirkete bağlı olarak, hissedarlar kurulu seçebilir veya yönetim kurulu kendi saflarına üyelerin eklenmesini kontrol eder.

Tavsiye

Perakendecilik İçin Envanter Veritabanlarının Önemi
2019
3 Karmaşık Organizasyon Yapısının Sebep Olduğu Bir Şirkette Sorunlar
2019
Olay Soruşturma ve Raporlama Politikası
2019