Bilanço Denetimi Nedir?

Bilanço denetimi, bir şirketin bilançosunda bulunan bilgilerin doğruluğunun bir değerlendirmesidir. Denetçiler bu değerlendirmeyi destekleyici belgelere dayanarak yaptıkları için bir takım kontroller içerir. Bilanço denetiminden sonra, analizleri şirketinizin muhasebe sistemindeki düzensizlikleri veya zayıf yönleri tespit etmek için kullanabilirsiniz.

Önceki Dönem Karşılaştırmaları

Denetçiler mevcut bilançodaki rakamları önceki dönem bilançodaki rakamlarla karşılaştırır. Finansal tablolar arasında önemli farklılıklar varsa, denetçiler değişikliğin tatmin edici bir nedenini bulmak için kayıtlara daha derine inerler. Örneğin, ödenecek hesapların değeri belirgin bir artış görmüşse, denetçiler bu artışın nedenlerini belirlemeye çalışacaktır. Bu nedenlerin işletme bağlamında anlamlı olup olmadığını değerlendireceklerdir.

Karşılıklar ve Yedeklerin Yeterliliği

Bilanço denetimleri yaparken, gözden geçirenler firma tarafından tedarikçilerine ve müşterilerine verilen kredinin durumuna bakarlar. İlgili dokümanları inceleyerek, bu borçların ödeme olasılığının yüksek, şüpheli veya arada bir yerde olup olmadığını ölçerler. Bu tespite dayanarak, şirket tarafından kötü borçlar için ayrılan hükümlerin yeterli olup olmadığını kontrol ederler. Denetçiler ayrıca şirketin amortisman ve beklenen diğer zararlar karşılığının makul seviyelerde olup olmadığını belirler.

Değerlemelerin Doğruluğu

Denetçiler, bilançodaki çeşitli başlıklara verilen rakamların doğru olup olmadığını inceler. Mali tablodaki bilgileri üçüncü taraf belgeleriyle karşılaştırırlar. Örneğin, denetçiler bilançoda bulunan varlık ve yükümlülüklerin var olup olmadığını belirleyecektir. Varlıkların yasal olarak şirkete ait olduğunu ve yükümlülüklerin firmaya düzgün şekilde bağlı olduğunu onaylarlar. Ayrıca, varlıkların kullanımına ilişkin kısıtlamaları ve bu kısıtlamaların açıklanması gerekip gerekmediğini de kontrol ederler.

İstisnai veya Tekrarlı Olmayan Öğeler

Denetçiler ayrıca bilançoyu özel işlemler, bir defalık önemli değişiklikler veya rakamlara maddi etkileri olan diğer koşullar için de inceler. Örneğin, şirketin varlıklarını, yükümlülüklerini veya gelirlerini etkileyebilecek devam eden davaları dikkate alırlar. Şirketin karında önemli değişikliklere neden olan olağanüstü işlemlere özel önem veriyorlar. Ayrıca, şirketin kullandığı muhasebe yöntemindeki değişiklikleri de vurgular. Bu bilgiler, işletme sahiplerinin gelecek dönem için hazırlanmalarına yardımcı olur çünkü tekrarlanması muhtemel olmayan özel durumları ayırır.

Tavsiye

Fotoğrafçılar için Fuar Standları için Fikirler
2019
EBay için Toplu Öğeler Nasıl Alabilirsiniz
2019
Bir Şirket, Gecikmiş Borç Varlığında Varlık Alabilir mi?
2019